SOUTH AFRICA

Biosekuriteit – Deel 2

HET JOU KOEIE GESAK?
Nee, maar hulle het BVD en mastitis
Dr Chris van Dijk

Iemand het eenkeer gesê: “Indien jy nie weet waar jy heen op pad is nie, gaan jy verdwaal wees as jy daar aankom”. Anders gestel en miskien direk van toepassing op bestuur en bestuurstelsels in die melkbedryf is die volgende: “Produsente beplan nie om te faal nie …….maar baie faal om te beplan”. Indien u nie reeds ‘n biosekuriteits-plan vir u suiwel-boerdery in plek het nie, is dit ongelukkig so dat ‘n breuk in die biosekuriteit tot groot finansïele verlies of selfs ondergang kan lei.

Biosekuriteit” is die som van al die bestuurs-maatreëls wat die kudde se gesondheid beskerm en die kwaliteit van die melk en die vleis aan die eindverbruiker verseker   

Dit is so dat baie produsente nie ‘n volledige biosekuriteitsplan in plek het nie. Meeste produsente vind dit onnodig om nuwe diere te kwarantyn en te isoleer van ander diere, feitlik niemand toets vir draerdiere van byvoorbeeld BVD nie, om nie eers te praat oor die toets vir mastitis voordat diere op plase “toegelaat” word nie. Beheer oor besoekers word as onnodig ge-ag en die beweging van personeel op plase word nie as ‘n moontlikheid vir die oordraging van siektes oorweeg nie. Baie produsente ent hulle diere, maar hoeveel diere word werklik geïmmuniseer met ‘n beskermende immuniteit teen al die verskillende siektes na immunisasie.

Met so baie risikos op ‘n suiwelplaas bly dit steeds verwarrend hoekom so baie produ-sente biosekuriteit halfhartig benader.

Hieronder is ‘n aantal besware wat ge-opper word as daar oor biosekuriteit en die implementering daarvan gesels word. Merk gerus die wat op u van toepassing is:

 • Ons doen dit nog altyd op die manier…
 • Al die siektes was al op my plaas …
 • Ek het nie tyd om hiermee te speel nie…
 • Dit is te ingewikkeld…
 • Dit is te duur …
 • Dit sal geen verskil maak nie…
 • Ek het nie nog kampe nie…
 • Ons ent ons koeie…..
 • Ons het koeie getoets maar die veearts het niks gekry nie………. ons mors net geld…
 • Ons kudde is “redelik” geslote

Indien u een of meer van bogenoemde stellings gemerk het, het u waarskynlik nog nie die waarde van ‘n omvattende biosekuriteitsprogram besef nie. Kyk weer gerus na die redes vir die instelling van ‘n biosekuriteitsprogram:

 1. Bekerming van die finansiële belegging in die suiwelboerdery
 2. Verhoging van huidige produksie en inkomste
 3. Lewering van heilsame en veilige melk en vleis aan die eindverbruiker
 4. Voorkoming van probleme (risiko vermyding) is goedkoper as behan- deling
 5. Beskerming van die toekoms van die melkery (kalwers en verse)

Soos u kan sien – die hoofrede vir die daarstel van ‘n biosekuriteitsprogram is om eko-nomiese redes. Hoe groot is u risiko? Hoe groot is die beloning as u dit wel doen of die verliese as u dit nie doen nie?

Geen biosekuriteit = Groot ekonomiese verliese

‘n Groot kudde het onlangs besluit om uit te brei, maar daar is geen aandag aan isolasie van nuwe diere of die toets vir siektes van inkomende diere gegee nie. Verder was die inentings van die verkoper nie op datum nie en verskeie siektes is saam met die nuwe beeste in die bestaande kudde ingebring.

Skielik was daar meer as die normale aantal diere met simptome wat gewissel het van val in melkproduksie tot longontsteking en diarree en selfs die aantal aborsies het dramaties vermeer-der. Nadat die probleem gediagnoseer was het dit na ‘n verbygaande probleem gelyk. Maar nadat die finansiële verliese na ‘n tydperk van 2 jaar bereken is, is bepaal dat hierdie produsent gemiddeld R2500,00 per dier verloor het. Hierdie was ‘n 500 koei eenheid en die totale verlies was dus R 1,25 milj – Kan enige melkprodusent dit vandag nog bekostig?
 

Nou wat het gebeur? Een permanente BVD draer diere is ingekoop en die virus het binne 8 maande deur die hele kudde versprei met drastiese gevolge.

Daar word soms vinger na entstowwe gewys en die vraag word gevra of entstowwe werklik werk. In 99% van gevalle is dit egter nie ‘n entstof wat faal nie, maar eerder ‘n bestuur ge-assosieerde probleem wat voorkom kon gewees het sou daar ‘n biosekuriteitsprogram in plek gewees het.

Die volgende is ‘n basiese vraelys wat u behoort te vra voordat u enige dier aanskaf. Indien u NEE antwoord op meer as 3 van ondergenoemde vrae moet u weer dink, anders gaan u verseker ‘n kat of is dit dalk ‘n koei in ‘n sak koop.

Vraag

Ja/Nee

KI geteel en gesertifiseer dragtig (3 maande plus)

 

Getoets en negatief vir TB, BM en BVD

 

Alle diere visueel geïdentifiseer

 

Produksie rekords beskikbaar. Geen diere met dooie kwarte

 

Afkomstig uit ‘n kudde met ‘n massatenktelling < 250 000

 

Somatiese seltelling en melkkultuur van elke koei

 

Geïmmuniseer teen BVD, IBR en die klostridiale siektes sowel as Besmetlike Misgeboorte

 

Kennis van die behuising en bestuur op die verkoper se plaas

 

Verse is korrekte massa en skofhoogte vir hulle ouderdom

 

Alle diere se kondisietelling is tussen 3-3,25

 

Stambome van alle diere beskikbaar

 

Soos u dus kan sien, kan baie probleme onwetend u kudde binnekom en ‘n biosekuriteitsprogram kan net van waarde wees om meeste van hierdie probleme te voorkom.

Vir meer inligting kontak u Kuddeveearts of Zoetis Dieregesondheid by 011 245 3300

Disclaimer: Zoetis takes no responsibility for any claims that may arise from information contained in this information sheet. Individual situations may vary from location to location and it is recommended that you consult your veterinarian before any management or treatment decisions are implemented.

Vrywaring: Zoetis neem geen verantwoordelikheid vir enige eise wat mag voortspruit uit inligting vervat in hierdie inligtingsdokument. Individuele situasies varieer van plek tot plek en dit word voorgestel dat u eers u veearts kontak alvorens enige bestuurs- of behandelingsbesluite geïmplementeer word.